Hóa chất viên màu xanh boiler Rational 56.00.562, 150 viên/ 1 thùng

Hóa chất viên màu xanh boiler Rational 56.00.562, 150 viên/ 1 thùng

Hóa chất viên màu xanh boiler Rational 56.00.562, 150 viên/ 1 thùng

Hóa chất viên màu xanh boiler Rational 56.00.562, 150 viên/ 1 thùng

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

HOT

Hóa chất viên màu xanh boiler Rational 56.00.562, 150 viên/ 1 thùng

Hóa chất viên màu xanh boiler Rational 56.00.562, 150 viên/ 1 thùng

Nhãn hiệu: Rational
Xuất xứ: Đức
Sử dụng cho dòng SCC và CMP (dòng rửa tự động có số serial number MI)
Sử dụng rửa boiler