SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6218

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6218

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6218

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6218

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

MÁY LÀM KEM MỀM SPACEMAN 6218

KT: 440x700x722
Để bàn
Số vòi: 1
Dung tích 1 lần quay: 1.7lits
Hộc chứa hỗn hợp: 8.0lits
Công suất làm kem (80 grams): 200 phần/giờ
Hộc chứa có chức năng giữ lạnh
Tự động đóng mở van
Đèn báo sắp hết hỗn hợp
Chuông báo sắp hết hỗn hợp
Volts: 220-240/50/1
Power: 2Kw