SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6245

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6245

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6245

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6245

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

MÁY LÀM KEM MỀM SPACEMAN 6245

KT: 552x772x935
Để bàn
Số vòi: 2 vời riêng + 1 mix
Dung tích 1 lần quay: 2x1.7 lits
Hộc chứa hỗn hợp:2x 12 lits
Công suất làm kem (80 grams): 550 phần/giờ
Hộc chứa có chức năng giữ lạnh
Tự động đóng mở van
Đèn báo sắp hết hỗn hợp
Chuông báo sắp hết hỗn hợp
Làm lạnh bằng nước
Volts: 220-240/50/1
Power: 4Kw