SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6268

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6268

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6268

SOFT SERVE FREEZER SPACEMAN 6268

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

MÁY LÀM KEM MỀM SPACEMAN 6268

KT: 612 x 792 x 1058
Dạng đứng
Số vòi: 3 vời riêng + 2 mix
Dung tích 1 lần quay: 3x1.7 lits
Hộc chứa hỗn hợp:3x 8 lits
Công suất làm kem (80 grams): 450 phần/giờ
Hộc chứa có chức năng giữ lạnh
Tự động đóng mở van
Đèn báo sắp hết hỗn hợp
Chuông báo sắp hết hỗn hợp
Làm lạnh bằng nước
Volts: 220-240/50/1
Power: 4.3Kw