4 open burner with gas oven MBM, G4F77XL

4 open burner with gas oven MBM, G4F77XL

4 open burner with gas oven MBM, G4F77XL

4 open burner with gas oven MBM, G4F77XL

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

HOT

Bếp Âu 4 họng có lò nướng gas MBM, G4F77XL

Model: G6FA77XL
Số họng đốt: 6 x 7.0 kW
Công suất gas lò nướng: 6.0 kW
Tổng công suất gas: 48.0 kW
Kích thước: 1100x730x850 mm
Trọng lượng: 131 kg
Nhãn hiệu: MBM
Xuất xứ: Ý